Jordvann

Ønsker å få vann fra jorden, en soloppvarmet kjele skal bygges. Hvis det er en temperaturforskjell mellom de to flatene, luften vil varmes opp og mettes med vanndamp, som vil kondensere på den kjøligere overflaten og renne av.

Konstruksjon av kjelen

Grav et hull ca. 1 m og dybde 30 cm. Plasser fartøyet på bunnen. Dekk bunnen med folie, og knus kantene med steiner. Vei midten av folien med en knyttneveformet stein, slik at den henger rett over fartøyet. Når luften under varmes opp under påvirkning av solen, vanndampen begynner å legge seg og kondensere på den kjøligere overflaten av filmen, løp deretter ned til fartøyet. En slik kjele fungerer veldig bra i ørkenen både om dagen, og om natten. Om natten avkjøles luften over gropen raskere, takket være som det fremdeles er varmere nede, så kondens kan finne sted på overflaten av filmen.

SJØVANNKONDENSASJON

Sjøvann eller urin kan behandles for drikking etter samme kondensasjonsmetode, som brukes til å skaffe vann fra jorden. Hell sjøvannet i en bolle, sett en kopp i midten av den. Trekk et stykke folie over bollen og fest til kantene. Sett en stein på den, å laste midten. Luften i bollen under folien varmes opp, derfor vil sjøvannet fordampe. Vanndampen kondenserer på folien som ferskvann og strømmer inn i koppen.