Water voorraad

Alle levende organismen bestaan ​​grotendeels uit water, zonder welke ze niet kunnen bestaan. Weg van menselijke nederzettingen, de eerste activiteit, wat je naast beschutting moet doen, is het vinden van een schone bron, drinkwater. Voortdurend toegang hebben tot water is belangrijker voor het leven dan voedsel kunnen krijgen. Sinds het begin van de geschiedenis zijn er menselijke nederzettingen gevestigd op plaatsen die rijk zijn aan water. De vruchtbare valleien van de grote rivieren werden de bakermat van oude beschavingen, voorzien van drinkwater en irrigatie van velden.

Dit droeg bij aan de ontwikkeling van handel en cultuur, mensen meer tijd geven in de eeuwige cyclus van strijd van oogst tot oogst. Water was echter ook de oorzaak van de catastrofe van veel beschavingen, het verspreiden van dodelijke plagen of overstromende steden. Een moderne stadsbewoner gebruikt liters stromend water, zonder na te denken over de oorsprong ervan. Dit is echter een van de illusies, gebracht door beschaving, die op een dag kan verdwijnen. Dat is genoeg, dat rivieren en ondergronds zullen wegvloeien. Respecteer daarom zowel water als je leven.

HET ELIXIR VAN HET LEVEN

Water is het belangrijkste ingrediënt, wat we ons lichaam moeten bieden, leven. We kunnen zelfs meerdere dagen zonder voedsel overleven, zonder water raakt het lichaam snel uitgedroogd, wat de werking ervan zal verstoren en tot de dood zal leiden. Daarom een ​​van de belangrijkste stappen, wat u moet leren voordat u zich in het onbekende waagt, is het vermogen om water te vinden in verschillende situaties en omstandigheden.