10 guides for the team (CBP)

10 guides for the team (CBP)

The Central Bank of Ideas was created with scouts and instructors in mind, who constantly want to increase their competences and knowledge. So I dived into the depths of CBP and made a choice 11 guides, which can be useful in team work.

Each title is clickable and immediately redirects to a pdf file, which can be printed or saved to disk. Koniecznie przejrzyj stronę CBP.zhp.pl, for more interesting tutorials, necessary in team work.

Additionally, interesting materials that can also be useful for the team, I included in the entry 10 handbooks useful in the work of a substitute (CBP)

  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/08/SYTUACJE-INTYMNE-PORADNIK-W-PRACY-WYCHOWAWCZEJ.pdf Sytuacje intymne w pracy wychowawczej porusza bardzo trudny temat kontaktów między instruktorem i harcerzami. Provides comprehensive answers to questions, communicating legal aspects and designating (recalling?) the limits of good taste.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/10/System-ma%C5%82ych-grup.-Dla-ka%C5%BCdego-zgodnie-z-prawem.pdf Small group system. Dla każdego zgodnie z prawem to zbiór 12 graphics explaining how to work with the replacement system.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/06/Poradnik-o-planowaniu-dzialania-wychowawczego_ok-1.pdf Poradnik o planowaniu działania wychowawczego pozwala na spojrzenie na plan pracy z trochę innej strony (the right one, really). It gives tools and skills necessary in the educational work of a scout instructor.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Poradnik-obozowy-Jakub-Wolski.pdf Poradnik obozowy Jakuba Wolskiego to zwięzłe przedstawienie wszystkich etapów w planowaniu obozu. You will find it all there, what you need to take care of, starting with planning, to the scope of documents and program implementation.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Planowanie-pracy-dru%C5%BCyny_-S.-Postek.pdf Planowanie pracy drużyny jest kolejnym spojrzeniem na naszą działalność. It describes in detail all the factors that should be taken into account when planning the schedule and activities of our unit.
  • cbp.zhp.pl/poradniki/obrzedowosc-w-druzynie-inspiracja-dla-funkcyjnych Rituals in the team- inspiracja dla funkcyjnych. Cytat powie wszystko: (…) należy zauważyć jak wielka jest wychowawcza rola obrzędowości. Pomaga ona w prowadzeniu drużyny drużynowemu. It unites different people of different ages into one, binds and identifies with a specific individual. One should not be afraid of rituals, but you also have to remember, so as not to overdo it. You can play with rituals, and even go crazy, can lead to this, that team members will love their team for its individuality and that, that she is "so great", unique - just one of a kind and you will not find the other the same. "
  • cbp.zhp.pl/poradniki/poradnik-organizatora-biwaku/ Poradnik organizatora biwaku. Było już o planowaniu obozu i drużyny. Now it's time to go camping.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/09/zastepow-pages-small.pdf Nic nie zastąpi zastępów to chyba pierwszy współczesny poradnik o zastępach. Indispensable even when you know it, that the substitute system is the only correct way to lead a squad.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/wrzesniowe-poruszenie.pdf Wrześniowe poruszenie pozwala na dopracowanie lub po prostu wymyślenie naboru do jednostki, taking into account various forms and methods of recruitment campaigns.
  • cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/05/Jak-wprowadzi%C4%87-system-zast%C4%99powy-w-dru%C5%BCynie-harcerskiej.pdf Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie pomoże drużynowym na takie dostosowanie pracy drużyny, to successfully introduce a small group system.