Miesięczne archiwum: sierpień 2017

ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE

Mapa ma możliwie dokładnie przedstawić na płaszczyźnie wybrany wycinek wypukłej powierzchni Ziemi. Każde rzutowanie kuli ziemskiej na płaską powierzchnię walca bądź stożka musi w ten lub inny sposób odkształcać obraz Ziemi. Dlatego też mapy nigdy …

WSPÓŁRZĘDNE NA MAPIE

WSPÓŁRZĘDNE NA MAPIE

Współrzędne pozwalają dokładnie określić położenie punktu na mapie. Umożliwia to siatka kartograficzna bądź topograficzna złożona z pionowych i poziomych linii odpowiadających południkom i równoleżnikom. Przy określaniu położenia podaje się zawsze najpierw współrzędną pionową. Niektóre części mapy mogą …

Poziomice

POZIOMICE NA MAPIE

Poziomice łączą na mapie punkty tej samej wysokości. Na wielu mapach wzdłuż każdej poziomicy zaznaczona jest odpowiadająca jej wysokość nad poziomem morza. Liczby oznaczające tę wysokość pisane są zgodnie ze spadkiem zbocza.

Urwisko – Starając się odczytać …

Czytanie mapy

Dostępnych jest wiele rodzajów map o różnym przeznaczeniu. Wybór właściwej ma wielkie znaczenie dla przygotowywanej wyprawy. Często należy zabrać kilka map, wśród których powinna się znaleźć jedna o małej podziałce (skali), przedstawiająca cały obszar wędrówki, oraz kilka dokładniejszych, poszczególnych terenów. …

Kompas – wyznaczanie kierunków świata

Kompas – wyznaczanie kierunków świata

Umiejętność określenia kierunków świata to podstawa dobrej orientacji w terenie. Dlatego też kompas jest najważniejszym przyrządem, który zabiera się w drogę. Niezbędny jest też zegarek, który również umożliwia oznaczenie kierunku, a także oszacowanie przebytej odległości, …