Tag-arkiver: civil

Dud, ueksploderet ordnance, måske noget andet?

Dud, ueksploderet ordnance, måske noget andet?

I Polen er sikkerhedsspørgsmål ved brug af metaldetektorer altid blevet forsømt. Wojsko Polskie nie prowadzi zaawansowanych szkoleń z identyfikacji i klasyfikacji materiałów niebezpiecznych pochodzących z wojen