Tag Archives: Diskriminace

Diskriminace

Diskriminace je v současnosti velmi horké téma. Společnost tomu konečně otevřela oči, že bychom si měli být všichni rovni, bez ohledu na náboženství, Rod, sexuální orientaci nebo barvu pleti. Zaměřím se na to druhé. A właściwie