Určení polohy podle mapy

Situace je téměř nemožná, ve kterých nevíme, Kde jsme. I ti, kteří přežili havárii letadla, alespoň vědí, nad jakou zemí či čtvrtí letěli. Určení lokality je tedy postupným zužováním pravděpodobné oblasti pobytu, dokud nenajdete konkrétní bod na mapě a nezlikvidujete ostatní. Pokud můžete projít, například rádiem, souřadnice místa, ve kterém jste, to usnadní záchrannému týmu pátrání. Pokud víš, na jaké mapě hledat místo, ve kterém jste, neměl bys být opatrný, že jsi ztracený. S odkazem na charakteristické body krajiny, které vidíte, k těm, které jsou vyznačeny na mapě, svou polohu najdete rychle. V takovém případě je metoda postupného zužování údajného místa pobytu velmi účinná. Někdy si musíte vytvořit vlastní mapu, například pokud nemáte mapu oblasti nebo toto, ty máš, je to příliš málo podrobné.

NAJDĚTE SVOU POLOHU NA MAPĚ

Při domlouvání místa, ve kterém jste, musíte spojit svou pozici s orientačními body a najít jejich symboly na mapě. Použijte kompas k určení azimutu, tedy úhel mezi severem a směrem, ve kterém se nachází charakteristický bod krajiny. Po lokalizaci a určení jejich azimutů lze na mapu nakreslit dvě čáry, které vzájemným průnikem určují polohu pozorovatele.

1 Nasměrujte kompas na nějaký orientační bod v krajině, například horský průsmyk. Otáčejte kolečkem kompasu, dokud, když šipka směřující na sever na číselníku ukazuje stejným směrem, jaká magnetická střelka. Tímto způsobem zjistíte azimut.

2 Umístěte kompas na mapu, na symbol pro horský průsmyk a posuňte jej, dokud se nezastaví, když šipka na číselníku ukazuje na sever na mapě. Nakreslete čáru spojující průchod s místem, ke kterému jste přesunuli kompas. Jeho směr je určen dříve změřeným azimutem.

3 Namiřte kompas na jiný, jasně viditelný bod krajiny. Mělo by být v úhlu přibližně 90° k předchozímu a alespoň jeden kilometr od pozorovatele. Vrcholy kopců jsou vynikajícími orientačními body.

4 Nakreslete na mapě čáru od symbolu, který označuje vrchol kopce, podle výše popsaného způsobu. Vaše poloha je určena průsečíkem dvou čar. Můžete nakreslit další třetí čáru, měření bude přesnější.