Kde najít ryby?

Kde najít ryby?

Skryté bohatství.
Tam je nejlepší hledat ryby, kde se mohou v klidu nakrmit, nebojíce se žádného nebezpečí; různé druhy si pro tento účel vybírají různá místa a denní doby. Stojaté vody, pokleslé okraje, kmeny stromů a skály přečnívající nad vodou poskytují rybám úkryt, zvláště když slunce pálí. Když je horko, ryby mají rády stinná místa a hlubokou vodu; když je zima – mělké vody, například břehy jezera na slunném místě.

V peřejích a řekách hledejte ryby za vyčnívajícími balvany nebo v zatáčkách, kde je proud slabší.
Zkontrolujte, zda na hladině vody neplavou mořské řasy.
Ryby rády odpočívají v klidné vodě za mělčinou, kde jsou hluboké jámy.
Padlé stromy poskytují stinný úkryt.
Visící větve stromů chrání vodu před sluncem, v horkých dnech se zde ryby mohou schovat.
Podívejte se na členité břehy, berte to v klidu, aby nevyplašil ryby.
Vzduchové bubliny nebo šířící se kruhy naznačují krmení ryb.