Známky výskytu vody

Známky výskytu vody.

Nejčastěji na přítomnost vody poukazují stopy zvířat, zelené háje nebo lidská sídla viditelná z dálky. Existují i ​​další přírodní znaky. Na
v oblastech zdánlivě bez flóry a fauny se snažte zahlédnout jakékoli živé tvory nebo rostliny. Musíte si však pamatovat, že někteří
ptactvo, například supi, může cestovat na velké vzdálenosti bez zásobování těla vodou.

Stromy, palmy a další vegetace
Všechny stromy potřebují vodu, žít. Je však třeba mít na paměti, že někteří z nich zapouštějí velmi dlouhé kořeny do země. Obvykle tam rostou palmy, kde je i trochu vody pod povrchem. Některé z nich ukládají vodu do polena nebo kořenů.

Včely a mouchy
Včely obvykle létají v okruhu maximálně 5 km od svého hnízda a potřebují stálý zdroj vody. Sledujte směr, ve kterém odlétají opouštějící hnízdo. Mouchy jsou většinou ještě blíže vodě – asi sto metrů od jeho zdroje nebo ještě méně. V poušti však mohou létat jakoby odnikud, bez ohledu na vzdálenost nejbližší vodní nádrže.

Pochodující mravenci
Mravenci se neobejdou bez neustálého přístupu k vodě. Pokud uvidíte sloup mravenců pochodovat po kmeni stromu, můžete očekávat, že směřují k přírodní nádrži dešťové vody.

Stopy zvířat
Zvířata pasoucí se na volném prostranství musí pít vodu alespoň za svítání a před setměním. Pak většinou jdou k napajedlu nebo se odtamtud vracejí. Jejich stopy nám proto mohou ukázat cestu k nejbližšímu zdroji sladké vody. Blíží se k napajedlu, pozor na predátory, kteří jej také mohou využít nebo si poblíž popovídat pro žíznivé býložravce.