Půdní voda

Chtít získat vodu z půdy, měl by být postaven solárně vyhřívaný kotel. Pokud je mezi oběma povrchy teplotní rozdíl, vzduch se ohřeje a nasytí vodní párou, který bude kondenzovat na chladnějším povrchu a stékat.

Konstrukce kotle

Vykopejte díru cca 1 m a hloubka 30 cm. Umístěte nádobu na dno. Zakryjte dno fólií, a její okraje rozdrtit kameny. Zvažte střed fólie kamenem o velikosti pěsti, tak, aby visel přímo nad nádobou. Když se vzduch pod vlivem slunce zahřívá, vodní pára se začne usazovat a kondenzovat na chladnějším povrchu fólie, pak běžte dolů k lodi. Takový kotel funguje velmi dobře v poušti jak ve dne, a v noci. V noci se vzduch nad jámou rychleji ochlazuje, díky čemuž je dole stále tepleji, takže na povrchu filmu může docházet ke kondenzaci.

KONDENZACE MOŘSKÉ VODY

Stejnou kondenzační metodou lze upravit mořskou vodu nebo moč, který se používá k získávání vody z půdy. Nalijte mořskou vodu do misky, postavte do jeho středu šálek. Na misku natáhněte kousek fólie a připevněte k okrajům. Polož na to kámen, zatěžovat centrum. Vzduch v misce pod fólií se ohřeje, proto se mořská voda začne odpařovat. Vodní pára kondenzuje na fólii jako čerstvá voda a stéká do kelímku.