Zásoby vody

Po ukrytí na poli byste měli nasbírat dostatečné množství pitné vody, protože bez něj nemůžete žít déle než pár dní. Může se to stát, že budete muset kempovat na místě, kde není bezpečný a spolehlivý zdroj sladké vody. V nejkritičtější situaci však můžete přežít zachycením dešťové vody, sbírání rosy, kopáním díry v zemi nebo kondenzací vodní páry vypouštěné rostlinami. Voda ze srážek, získané z půdy nebo rostlin, má tuto obrovskou výhodu oproti přírodním nádržím, že je téměř vždy čistý a nevyžaduje dekontaminaci. Nejlepší je sbírat takovou vodu za svítání.

Zachycování dešťové vody

Při kempování byste měli vždy postavit nádrže na dešťovou vodu. Měli byste to také zkusit, aby voda, která stéká ze střechy chaty nebo jiného přístřešku, nebyla plýtvána vsáknutím do země. Pro tento účel lze vyrobit provizorní okap, která dešťová voda poteče do kbelíku umístěném pod ním nebo do vykopané díry v zemi a vyložené igelitem. Zachytávání dešťové vody má pak také smysl, když jste havarovali poblíž potoka nebo řeky, protože dešťová voda nepotřebuje žádnou úpravu, ani vaření (pokud v oblasti nebude kyselý déšť). Na zachycování dešťové vody se nejlépe hodí hadřík z nepromokavého materiálu, který by měl být natažen na co největší plochu a silně utažen. Připevněte rohy listu k zemi pomocí tyčinek, a shromažďujte tekoucí vodu do nádoby.

List na dešťovou vodu
Dešťová voda může být zachycena v plátu impregnovaného materiálu nataženého těsně nad zemí. Mělo by to být tak napjaté, že by voda stékala proudem do nádoby umístěné v jednom z rohů. Během silných dešťů nezapomeňte často měnit nádobu, která se rychle naplní vodou.

KOLEKCE DEW

V noci se vzduch ochladí, a vodní pára kondenzuje na stéblech trávy, listy a stonky keřů nebo oken automobilů. Dnešní ranní rosa se okamžitě odpaří, jakmile na obloze začne svítit slunce. Spousta zvířat, rostliny a hmyz žijí díky rose, jeho použití k doplnění zásob vody v těle. V jejich stopách může jít i člověk.

1 Rosu můžete sbírat kapesníkem, která po položení na vysokou trávu pohltí vzniklou vlhkost. Rosu je třeba sklízet za svítání, neboť po východu slunce, kapičky se okamžitě odpaří. Mnoho obyvatel suchých oblastí Země používá tuto metodu po staletí.

2 Vlhký kapesník by měl být vyždímaný přes misku. Tuto činnost opakujeme, dokud nedostaneme správné množství vody.

Kopání díry

Pokud vykopeme dostatečně hlubokou jámu v mokré nebo bahnité zemi, na jejím dně se začne shromažďovat voda. Otvor by měl být cca 30 cm hluboko. Když se v jámě shromáždí hodně vody, vybereme to kýblem. Zpočátku bude voda velmi špinavá, později se však studna začne plnit čistší vodou, který je po přefiltrování pitný.

Voda z bahnité díry
Vyberte si bahnitou a zakalenou vodu z výklenku doposud, dokud na povrch nevystoupí čistá voda.

Než začnete kopat díru, Porozhlédnout se kolem. Nikdy nečerpejte vodu ze země, který páchne zatuchlinou, ani jedno z míst, na jehož povrchu se hromadí zelený kal. Taková voda bude určitě kontaminovaná. Také nesbírejte vodu v blízkosti míst, kde jsi narazil na mršinu. Vždy vyčistěte vodu, než to vypiješ.