Pomocí GPS – v

Pomocí GPS – v

GPS, to znamená, že Global Positioning System radikálně změnil metody námořní a letecké navigace i metody určování polohy v terénu.. Systém využívá umělé satelity obíhající kolem Země, které vysílají rádiové signály na Zemi. Pomocí speciálního přijímače (také nazývané GPS), můžete zachytit tyto signály a určit svou vlastní geografickou polohu. Zemské reléové stanice vypočítají polohu satelitu na oběžné dráze. V důsledku toho je čtení na vašem osobním přijímacím zařízení velmi přesné; neustále ukazuje změny geografické polohy. V minulosti vyžadovala plavba po volném moři nebo orientace v nekonečné poušti složité operace a výpočty pomocí kompasu., sextansu, chronometr a další přístroje.

Satelitní připojení

Pozemské stanice přijímají signály ze satelitů obíhajících kolem Země. Tyto signály lze přijímat pomocí speciálních přijímačů s údaji o zeměpisné délce a šířce.