Orientace v terénu

Orientace v terénu vyžaduje především schopnost používat mapu a buzolu. Používají se ke kreslení nejkratších, a zároveň nejbezpečnější silnice v různorodém terénu. Na souši nelze tak přesně definovat cesty, jako na moři. Tam si můžete nastavit jednoduchý kurz, protože jen vítr, změny přílivu a pobřeží provádějí úpravy. Rychlost pohybu po zemi závisí na mnoha faktorech – topografie, druh substrátu. ^ klima, aktuální počasí. Orientace v terénu vyžaduje neustálé změny zvolené cesty, vyhýbat se překážkám, a pamatovat si to, abych se vždy vrátil na stopu.

Migrace zvířat – Mnoho stěhovavých ptáků má pevně nastavený smysl pro orientaci, což jim umožňuje vracet se každý rok na stejná hnízdiště, dokonce z celého světa.

ORIENTACE MAPY

Než vyrazíte, zorientujte mapu, to znamená, že pomocí kompasu to nastavte takto, že směry na něm uvedené se shodují s odpovídajícími směry v terénu. Poté budete schopni vypočítat azimut, který ukáže směr vašeho cíle. Kromě toho musíte změřit vzdálenost ke koncovému bodu pomocí měřítka kompasu nebo měřítka mapy. Po zvolení azimutu a pokračování v cestě zkontrolujte často projíždějící objekty s těmi, které jsou vyznačeny na mapě.

1 Chcete-li najít azimut, určující směr, kam jít, dostat se do bodu B z bodu A, umístěte kompas na mapu mezi A a B, se šipkou směřující k B. Musíte odečíst vzdálenost mezi oběma body na stupnici na okraji kompasu a porovnat ji s měřítkem mapy.

2 Aniž byste pohnuli kompasem, musíte otočit číselníkem uprostřed, že rovnoběžné čáry označující osu sever-jih se shodují s čarami topografické sítě na mapě. Červená šipka na číselníku, ukazující na sever, měl by na mapě ukazovat sever. Takto nastavíme azimut na kompasu, tj. úhel mezi směrem A do B a magnetickým severem.

3 Mapu otáčíme kompasem na daný okamžik, když se šipka na číselníku zarovná s magnetickou střelkou a ukazuje na sever. Šipka na konci kompasu ukazuje směr, ve kterém se bod B nachází v poli.

4 Teď můžeš, v ruce drží kompas, jděte ve směru šipky. Jen buď opatrný, že šipka na číselníku ukazuje stejným směrem jako magnetická střelka. Vy pak budete neustále sledovat vámi zvolený azimut.