Monthly Archives: srpen 2017

KARTOGRAFICKÉ PROJEKTY

Mapa má v rovině co nejpřesněji prezentovat vybraný úsek konvexního povrchu Země. Každá projekce zeměkoule na plochý povrch válce nebo kužele musí tak či onak deformovat obraz Země.. Dlatego też mapy nigdy

SOUŘADNICE NA MAPĚ

SOUŘADNICE NA MAPĚ

Souřadnice umožňují přesně určit polohu bodu na mapě. To je možné díky kartografické nebo topografické síti složené z vertikálních a horizontálních čar odpovídajících poledníkům a rovnoběžkám.. Při určování umístění vždy nejprve zadejte vertikální souřadnice. Niektóre części mapy mogą

úrovně

ÚROVNĚ NA MAPĚ

Vrstevnice spojují body stejné výšky na mapě. Mnoho map ukazuje podél každé vrstevnice odpovídající výšku nad hladinou moře. Čísla pro tuto výšku jsou zapsána podle sklonu.

Útes – Starając się odczytać

Čtení mapy

K dispozici je mnoho typů map pro různé účely. Výběr toho správného má pro plánovanou cestu velký význam. Často je třeba vzít několik map, mezi nimiž by měl být jeden s malou roztečí (měřítko), zobrazující celou oblast túry, a několik dalších, jednotlivé oblasti. …