Miesięczne archiwum: wrzesień 2017

Jak zrobić Travois

WYKONANIE TRAVOIS

1 Zetnij dwa proste, mocne kije o długości co najmniej 2 metrów. Wyrównaj je od wewnętrznej strony, obcinając sęczki i gałązki nożem.

2 Przywiąż patyki do kijów w …

Jak zrobić prosty stelaż

WYKONANIE PROSTEGO STELAŻA

1 Zetnij rozwidlającą się gałąź około 30 cm poniżej miejsca, gdzie się rozwidla. Sprawdź, czy nie jest zbyt ciężka. Rozwidlające się końce wyrównaj do wysokości około 1 metra.

2 Na wszystkich trzech odgałęzieniach zrób nacięcia. Przywiąż na …

Pakowanie plecaka

Jeśli już zapadła decyzja o wyprawie, należy zacząć przygotowania. Sprzęt i inne potrzebne przedmioty powinny być odpowiednio wcześniej umyte, naprawione i spakowane. Teren, przez który będzie prowadził szlak, rozpoznany oraz sporządzony możliwie dokładny plan wyprawy. Należy pamiętać o zgromadzeniu zapasów …

Przewidywanie pogody – obserwacja przyrody

Wiele mądrości ludowych dotyczących pogody wynika z wieloletnich obserwacji i ma racjonalne uzasadnienia, jak choćby te, które mówią o czerwonym wschodzie słońca czy księżycu w otoczce jako zapowiedziach zmiany pogody. Oprócz zjawisk na niebie i naturalnych fenomenów, takich jak tęcza, …

Przewidywanie pogody po wyglądzie chmur

Pogoda to zespół zjawisk atmosferycznych, które zachodzą w określonym miejscu i czasie. Tym różni się od klimatu, który na stałe określa zjawiska na danym obszarze, że dotyczy tylko określonego momentu. Lokalne zmiany pogody wywołane są różnicami ciśnienia powietrza oraz temperatury. …

Omijanie przeszkód w terenie

Na lądzie nie zawsze upewnić się można lub należy poruszać się stale w prostej linii zgodnie z azymutem wskazywanym przez kompas. Poniżej przedstawiono kilka przykładów pokazujących jak omijać przeszkody w terenie, a jednocześnie nie stracić orientacji, korzystając z kompasu. Pozwalają …

Orientacja w terenie

Orientacja w terenie wymaga przede wszystkim umiejętności posługiwania się mapą i kompasem. Służą one do wytyczenia najkrótszej, a zarazem najbezpieczniejszej drogi w zróżnicowanym terenie. Na lądzie nie sposób tak precyzyjnie określić drogi, jak na morzu. Tam można wyznaczyć prosty kurs, …

Sporządzenie mapy

Sporządzenie mapy

1 Na kartce papieru wykreśl prostokątną siatkę o oczkach odpowiadających jednemu kilometrowi kwadratowemu powierzchni terenu. Na środku narysuj krzyżyk oznaczający Twoją pozycję.

2 Znajdź dogodny punkt obserwacyjny. Wyznacz kompasem azymut, określający kierunek charakterystycznego punktu na horyzoncie. Oszacuj odległość …

Posługiwanie się GPS – em

Posługiwanie się GPS – em

GPS, czyli Global Positioning System radykalnie zmienił metody nawigacji morskiej i lotniczej oraz sposoby określania położenia w terenie. System wykorzystuje sztuczne satelity krążące po orbicie okołoziemskiej, które przesyłają sygnały radiowe na Ziemię. Posługując się specjalnym …

Określenie położenia wg mapy

Prawie niemożliwa jest sytuacja, w której nie wiemy, gdzie jesteśmy. Nawet ocalałe ofiary katastrofy lotniczej wiedzą przynajmniej nad jakim krajem bądź okolicą leciały. Określanie położenia polega więc na stopniowym zawężaniu prawdopodobnego terenu pobytu, aż do odnalezienia konkretnego punktu na mapie …